מנושאי הסדנא

מנושאי הסדנא

חיבור למוטיבציה,

אהבה עצמית,

לקיחת אחריות,

חשיבה חיובית ומיקוד בחיובי,

יציאה ממקום קורבני,

זיהוי אמונות מעכבות ואימוץ אמונות מקדמות,

מימוש ערכים,

הקשבה לגוף,

חיזוק התשוקה להרזיה,

אילוף שדון האכילה הרגשית,

ניהול רגשות שליליים,

חיזוק שרירי השליטה,

עקרונות שינויברמת הזהות,

ביטחון עצמי,

טיפוח ואהבת הגוף,

חיזוק המחוייבות,

ניהול אנרגיה,

אכילה מודעת לעומת אכילה אוטומטית

ועוד.ניצחון שייך למתמידים בעקשנות יתירה

— נפוליאון הייל

תחתית 7

כל הזכויות שמורות לרוני שחר design Artplusweb web ibe Copyright © 2013-2016 www.rony4u.com